Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive Senter.

Om Karina McGlade-Grando

Karina har grundet og leder OAKS, Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive senter i Oslo og Fredrikstad, samtidig som hun har grundet og leder Linderud Audiopedagogiske senter i Oslo.

Hun er audiopedagog og har toårig videreutdanning i kognitiv terapi.

Videre har hun mange års erfaring som audiopedagog på rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo kommune.

Karina er spesialisert i tinnitus og hyperacusis/lydoverfølsomhet og bruker kognitiv terapi som behandlingsmetode. Hun er også spesialisert i behandling av depresjon, angst, sosial angst og søvnvansker.

I 2007-2009 utviklet Karina Norges første tinnitusmodul ved UIO i Oslo i samarbeid med Eva Signe Falkenberg. Karina har vært med på oppbygging av studiet, undervisning, veiledere til studentene, samt deltatt i utarbeidelsen og sensureningen av eksamensoppgavene.

Karina har samarbeidet med Oslo Operaorkestret siden 2014. Gjennom erfaringen sin som utøvende musiker har hun forståelse for de særegne utfordringer som profesjonelle musikere står overfor.

Hun samarbeider også med Volvat medisinske senter i Fredrikstad og har hatt kontor hos SFKT (Senter for kognitiv terapi ledet av psykiateren Leif Ragnar Hjorth), også i Fredrikstad.

Karina er fast foredragsholder for HLF Briskeby på tilpasningskurs for tinnitus og hyperacusis. Hun holder også foredrag andre steder om forskjellige temaer som angår hørselsrelaterte problemer og kognitiv terapi.

Karina har norsk- og engelsk som morsmål og kan derfor hjelpe sine pasienter på begge språk.

Hva Karina kan hjelpe deg med

 • Nedsatt hørsel
 • Misofoni og fonofobi
 • Lyttetrening
 • Munnavlesningstrening
 • Hørselstekniske hjelpemidler
 • Kartlegging i behov av hjelpemidler, søking av hjelpemidler
 • Tinnitus (øresus)
 • Opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Hyperacusis (lydoverfølsomhet)
 • Opplæring i stell og bruk av høreapparater
 • HMS konsulenttjenester i hørselsrelaterte utfordringer rettet til firmaer
 • Kurs og foredrag
Tusen takk! Din beskjed er sendt.
Vi vil kontakte deg så snart vi kan.
Ha en fortsatt fin dag!
Oj oj oj! Noe gikk galt.
Din beskjed er ikke sendt. Forsøk igjen, eller kontakt oss pr telefon eller epost isteden.

Kontakt

Karina McGlade-Grando:

Sort telefon ikon
+47 934 91 028
Sort Home ikon
Artillerigården, Smedjegaten 88, andre etasje, inngang til venstre
1632 Gamle Fredrikstad
Sort Home ikon
Linderud Audiopedagogiske Senter, Erich Mogensøns vei 38, 0594 Oslo
Sort Home ikon
Senter for Kognitiv Terapi
Artillerigården, Smedjegaten 88, andre etasje, inngang til venstre, 1632 Gamle Fredrikstad
Postadresse: KoSam AS v/Karina McGlade-Grando, Pb. 8, 1601 Fredrikstad
Copyright: OAKS 2020
Utviklet av Annec Design