Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive Senter

logo
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er jeg | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

Kognitiv terapi | Dokumentasjon | Linker| In English | Hjem

 

 

 

 
Karina McGlade-Grando har grundet og leder Linderud Audiopedagogiske senter i Oslo. Hun er audiopedagog og har toårig videreutdanning i kognitiv terapi.
Hun har i 2007-2009 utviklet Norges første tinnitusmodul ved UIO i Oslo i samarbeid med Eva Signe Falkenberg. Karina har vært med oppbygging av studiet, undervisning, veiledere til studentene, samt deltatt i utarbeidelsen og sensureningen av eksamensoppgavene.
Hun har mange års erfaring som audiopedagog på rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo kommune.

 

Hun samarbeider med Oslo Operaorkesteret siden 2014. Gjennom erfaringen sin som utøvende musiker har Karina forståelse for de særegne utfordringer som profesjonelle musikere står overfor.
Hun samarbeider også med Volvat medisinske senter i Fredrikstad og har kontor hos SFKT (Senter for kognitiv terapi ledet av psykiateren Leif Ragnar Hjorth - sfkt.no), også i Fredrikstad.
Hun har grundet og leder Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive senter (oaks) som er basert i Oslo og Fredrikstad. Karina er spesialisert i tinnitus og hyperacusis/lydoverfølsomhet og bruker kognitiv terapi som behandlingsmetode. Hun er også spesialisert i behandling av depresjon, angst, sosial angst og søvnvansker.
Karina er fast foredragsholder for HLF Briskeby på tilpasningskurs for tinnitus og hyperacusis. Hun holder også foredrag andre steder om forskjellige temaer som angår hørselsrelaterte problemer og kognitiv terapi.
Karina har norsk- og engelsk som morsmål og kan derfor hjelpe sine patienter på begge språk.
AKTUELT:
-24-04-2017: hør programmet Ekko på NRK 2 om lydoverfølsomhet: "Tar vi lydoverfølsomhet alvorlig nok?" med intervju av Karina.
-07-05-2017: les artikkel fra nrk.no om misofoni: "Lyd gjør Marianne (27) forbanna" med intervju av Karina.
-30-09-2017: kurs hos HLF Telemark i Vrådal om tinnitus og hyperacusis. Holdes av Karina fra LA-S og Bente Ørbeck fra HLF Briskeby.
-04-10-2017: Kari Hareide Skårberg begynner hos oss på La-s klinikken som nye audiopedagog.
-02/03-11-2017: Karina har nettopp vært på Norsk forening for kognitiv terapi sin Inspirasjonskonferanse.
-24-11-2017: Karina holder foredrag om misifoni for fagpersoner som jobber med autisme, ADHD og Tourettes syndrom.
-05-12-2017: Karina holder foredrag på fagdag på Briskeby om tinnitus og lydoverfølsomhet og presentasjon av LA-S.
-Konsulenttjenester innen HMS til bedrifter: Karina har i 2018 fått ny kontrakt i forhold til samarbeid med Oslo Operaorkestret. Les mer om dette her!

 


Karina kan hjelpe med:  
Nedsatt hørsel 
Munnavlesningstrening
Lyttetrening
Kartlegging i behov av hjelpemidler, søking av hjelpemidler
Hørselstekniske hjelpemidler 
Opplæring i bruk av hjelpemidler
Tinnitus (øresus) 
Opplæring i stell og bruk av høreapparater
Hyperacusis (lydoverfølsomhet) 
Kurs og foredrag 
HMS konsulenttjenester i hørselsrelaterte utfordringer rettet til firmaer
 
 
 
Sist oppdatert: mandag 25-12-2017
 
info@oaks.no

www.oaks.no

oaks © 2016 - Design: LC